RAJSHAHI MASTER PLAN PROJECT

LIST OF MOUZA MAP

PABA THANA

Sl. No. Mouza Name JL No. Sheet No. Original Photo copy Content (Plot Number) RS Cover
Baghdhani 014 01 1-608 Fa014_01
Baghdhani 014 02 800-1203 Fa014_02
Chowbaria 018 00 1-1270, 1273-1384 Fa018_00
Nepalpara 023 01 1-725 Fa023_01
Nepalpara 023 02 1001-1961 Fa023_02
Sahapur 024 01 1-789, 791-1674, 1677-1678 Fa024_01
Sahapur 024 02 2001-2636 Fa024_02
Molladyng 029 00 1-870 Fa029_00
Kadirpur 030 01 1-462 Fa030_01
Kadirpur 030 02 501-1808 Fa030_02
Bathanbari 031 00 1-713 Fa031_00
Kumuriapukur 034 00 1-272 Fa034_00
Shitly 036 01 1-755 Fa036_01
Shitly 036 02 1001-1469, 1471-1856 Fa036_02
Alogchattra 037 00 1-483 Fa037_00
Asgram 038 00 1-527 Fa038_00
Madhupur 039 01 1-70, 75-881 Fa039_01
Madhupur 039 02 1501-1509, 1511-1922 Fa039_02
Madhupur 039 03 2200-2498, 2500-2812, 2814-3202 Fa039_03
Haripur 040 01 2-141, 144-172, 174-433 Fa040_01
Haripur 040 02 501-577, 579-591, 594-848, 850-947, 949-1117 Fa040_02
Haripur 040 03 1501-2713, 2715-2722, 2727-2737, 2739-2892 Fa040_03
Haripur 040 04 3001-3548 Fa040_04
Gopalpur 041 01 1-294, 296-308, 314-332, 334-434, 436-508 Fa041_01
Gopalpur 041 02 1475-1945 Fa041_02
Gopalpur 041 03 2401, 2402, 2404-2408, 2410-2585, 2587-2588, 2594-2759 Fa041_03
Madhanpur 042 01 1-100, 102-880, 881-911 Fa042_01
Madhanpur 042 02 1001-1392, 1394-1533, 1535-1934 Fa042_02
Kasba 043 01 1-661 FA043_01
Kasba 043 02 1501-2239 Fa043_02
Kasba 043 03 2001-2221 Fa043_03
Charharipur 044 01 1-265 Fa044_01
Charharipur 044 02 501-673 Fa044_02
Charharipur 044 03 801-1092 Fa044_03
Notonchar Nobogonga 045 01 1-503 Fa045_01
Notonchar Nobogonga 045 02 901-1023 Fa045_02
Ebgonga 046 00 1-871 Fa046_00
Harupur 047 01 1-157, 159-391, 393-536 Fa047_01
Harupur 047 02 601-887, 889-912 Fa047_02
Asbabpur 048 00 1-45,48-120 Fa048_00
Basry 049 01 1-154 Fa049_01
Basry 049 02 201-265 Fa049_02
Basry 049 03 301-327 Fa049_03
Nobinagore 050 01 1-87 Fa050_01
Nobinagore 050 02 201-258 Fa050_02
Nobinagore 050 03 301-356 Fa050_03
Nobinagore 050 04 401, 405-421, 424-450 Fa050_04
Nobinagore 050 05 501-683 Fa050_05
Nobinagore 050 06 701-819, 821-836, 838-847, 849-997 Fa050_06
Nobinagore 050 07 1101-1205 Fa050_07
Nobinagore 050 08 1251-1365 Fa050_08
Nobinagore 050 09 1401-1483 Fa050_09
Nobinagore 050 10 1501-1571 Fa050_10
Nobinagore 050 11 1601-1658 Fa050_11
Nobinagore 050 12 1681-1713 Fa050_12
Nobinagore 050 13 1751-1880 Fa050_13
Harogram 051 01 1-6, 8-20 Fa051_01
Harogram 051 02 41-75 Fa051_02
Harogram 051 03 101-144 Fa051_03
Harogram 051 04 171-307 Fa051_04
Harogram 051 05 330-369, 371-410 Fa051_05
Harogram 051 06 440-485, 487-500 Fa051_06
Harogram 051 07 541-643, 647-649 Fa051_07
Harogram 051 08 701-771 Fa051_08
Harogram 051 09 801-836 Fa051_09
Harogram 051 10 901-969 Fa051_10
Harogram 051 11 1001-1061 Fa051_11
Harogram 051 12 1101-1187 Fa051_12
Harogram 051 13 1221-1228, 1230-1255 Fa051_13
Harogram 051 14 1272-1337 Fa051_14
Harogram 051 15 1361-1440 Fa051_15
Harogram 051 16 Fa051_16
Harogram 051 17 1701-1797 Fa051_17
Harogram 051 18 1891-1932 Fa051_18
Harogram 051 19 1961-2126 Fa051_19
Harogram 051 20 2201-2292 Fa051_20
Harogram 051 21 2321-2351, 2353, 2355-2366 Fa051_21
Harogram 051 22 2401-2489 Fa051_22
Harogram 051 23 2521-2573 Fa051_23
Harogram 051 24 2601-2683, 2685-2819, 2821-2892 Fa051_24
Harogram 051 25 3001-3083 Fa051_25
Harogram 051 26 3101-3192 Fa051_26
Harogram 051 27 3302-3374, 3376-3399 Fa051_27
Harogram 051 28 3501-3719, 3721-3888 Fa051_28
Harogram 051 29 4001-4185, 4188-4213, 4215-4225, 4227-4233, 4235-4268 Fa051_29
Goalpara 052 00 1-287 Fa052_00
Gobindapur 053 00 1-198, 200-217 Fa053_00
Balia 054 00 1-724 Fa054_00
Kasiadanga 055 00 1-635 Fa055_00
Rahi 056 00 1-40, 42, 44-47, 50-56, 59-61, 63-376, 378-407 Fa056_00
Medobari 057 00 1-360 Fa057_00
Pukuira 058 00 1-333, 335-613, 615-788 Fa058_00
Daluabari 059 00 1-218 Fa059_00
Baisbalod 060 00 1-86, 88-126 Fa060_00
Mollapara 061 00 1-49, 53-268 Fa061_00
Aligonj 062 01 1-251, 253-254, 256-257, 259-351 Fa062_01
Aligonj 062 02 501-1054 Fa062_02
Khirshan 063 01 1-652 Fa063_01
Khirshan 063 02 801-1928 Fa063_02
Bahra 064 00 1-152 Fa064_00
Miapur 065 00 1-335 Fa065_00
Gosipur 066 00 1-166 Fa066_00
Horisardyng 067 00 1-164, 166-655 Fa067_00
Kulpara 068 00 1-20, 22-730 Fa068_00
Barobaria 069 00 1-475 Fa069_00
Billbarobaria 070 00 1-237 Fa070_00
Jhujkye 071 00 1-1175 Fa071_00
Sitlypukur 072 00 1-232 Fa072_00
Bhogroil 073 00 1-1222 Fa073_00
Baze Silinda 074 00 1-169, 171-469 Fa074_00
Baroipara 075 00 1-220 Fa075_00
Bosua 076 00 1-563 Fa076_00
Baharampur 077 00 1-269, 271-499, 501-572, 574-596 Fa077_00
Tarokhadia 078 00 1-25, 43, 53-224, 228-388 Fa078_00
Shopura 079 01 1-76 Fa079_01
Shopura 079 02 101-186 Fa079_02
Shopura 079 03 201-258 Fa079_03
Shopura 079 04 301-329, 331-370 Fa079_04
Shopura 079 05 401-655, 657-846 Fa079_05
Shopura 079 06 901-968, 970-1190 Fa079_06
Shopura 079 07 1251-1334 Fa079_07
Shopura 079 08 2301-2353 Fa079_08
Shopura 079 09 2501-2503, 2505-2670 Fa079_09
Shopura 079 10 2701-2727 Fa079_10
Shopura 079 11 2801-3274 Fa079_11
Shopura 079 12 3301-3463, 3465-3503 Fa079_12
Shopura 079 13 3601-3722 Fa079_13
Shopura 079 14 4001-4041, 4043-4173, 4175-4181 Fa079_14
Shopura 079 15 4201-4276 Fa079_15
Shopura 079 16 4401-4530 Fa079_16
Kaerdara 080 00 1-207 Fa080_00
Paba 081 01 1-76 Fa081_01
Paba 081 02 201-252 Fa081_02
Paba 081 03 301-349 Fa081_03
Paba 081 04 401-480, 482-564 Fa081_04
Paba 081 05 601-672 Fa081_05
Paba 081 06 701-719 Fa081_06
Paba 081 07 801-885 Fa081_07
Paba 081 08 1001-1060 Fa081_08
Paba 081 09 1101-1197 Fa081_09
Paba 081 10 1501-1573 Fa081_10
Paba 081 11 1601-1701 Fa081_11
Baro Bangram 082 01 1-1190, 1192- Fa082_01
Baro Bangram 082 02 1501-1558, 1560-1585, 1587-1713, 1715-1718 Fa082_02
Baro Bangram 082 03 3501-4722 Fa082_03
Sontushpur 083 00 1-433 Fa083_00
Baya 084 00 1-383 Fa084_00
Bholabari 085 00 1-380, 382-928 Fa085_00
Srirampur 086 00 1-51 Fa086_00
Baroipara 087 00 1-96, 98-122, 124-655, 657-840 Fa087_00
Pukuria 088 00 1-991 Fa088_00
Thalta 089 00 1-581, 583-612 Fa089_00
Majigram 090 00 1-446 Fa090_00
Doilotpur 091 00 1-550 Fa091_00
Takipur 092 01 1-279 Fa092_01
Takipur 092 02 401-443, 445-1107 Fa092_02
Noihata 093 00 1-401, 403-414, 416-714, 716-756, 758-893, 895-901 Fa093_00
Puthiapra 094 00 1-1173 Fa094_00
Mohanondakhali 095 00 1-811 Fa095_00
Duary 096 00 1-825 Fa096_00
Kumrapukur 097 00 1-291 Fa097_00
Backsara 098 00 1-2, 4-1346 Fa098_00
Baroikuri 099 00 1-808 Fa099_00
Tagor 100 00 1-525, 527-880 Fa100_00
Modanhati 101 01 1-607 Fa101_01
Modanhati 101 02 1001-1765 Fa101_02
Palopara 102 00 1-526 Fa102_00
Madusudonpur 103 00 1-595, 597-869 Fa103_00
Alibidirpur 104 00 1-430 Fa104_00
Itamati 105 00 1-711 Fa105_00
Jotkondar 106 00 1-483, 485-537 Fa106_00
Surjapur 107 00 1-187 Fa107_00
Amgachhi 108 00 1-1585, 1587-1599 Fa108_00
Mathura 109 00 1-750 Fa109_00
Pillapara 110 00 1-435 Fa110_00
Tikri 111 00 1-305 Fa111_00
Sripur 112 00 1-744, 746-747 Fa112_00
Nagsasa 113 00 1-476, 478-561 Fa113_00
Sabsar 114 00 1-1199, 1101-1338 Fa114_00
Dadpur 124 01 1-2448 Fa124_01
Dadpur 124 02 3001-4642 Fa124_02
Kanpara 125 00 1-721 Fa125_00
Goaldhaho 126 00 1-552 Fa126_00
Chack Goaldhaho 127 00 1-307 Fa127_00
Sindur Kusumbi 128 01 1-1302 Fa128_01
Sindur Kusumbi 128 02 1501-2945 Fa128_02
Sindur Kusumbi 128 03 3501-4780 Fa128_03
Sindur Kusumbi 128 04 5201-5816, 5818-6506, 6508-6623 Fa128_04
Panishail 129 00 1-931 Fa129_00
Birostoil 130 01 1-284, 286-486, 489-677 Fa130_01
Birostoil 130 02 901-1927, 1929-1948, 1950-1964, 1966-1968 Fa130_02
Kachuatol 131 01 1-564 Fa131_01
Kachuatol 131 02 701-1388 Fa131_02
Musroil 132 00 1-784, 786, 787, 789-1013 Fa132_00
Choto Bongram 133 01 1-456 Fa133_01
Choto Bongram 133 02 601-835, 837-1043, 1045-1234, 1236-1446 Fa133_02
Siroil 134 01 1-79 Fa134_01
Siroil 134 02 101-397, 399-579, 582-584 Fa134_02
Siroil 134 03 701-930, 932-955, 960 Fa134_03
Siroil 134 04 1301-1374 Fa134_04
Siroil 134 05 1901-2020 Fa134_05
Siroil 134 06 2101-2138, 2140-2236 Fa134_06
Siroil 134 07 2401-2523, 2526-2563 Fa134_07
Siroil 134 08 2701-2772, 2774-2839, 2843 Fa134_08
Siroil 134 09 3201-3328, 3330-3372, 3374-3560, 3562-3627 Fa134_09
Siroil 134 10 3801-3856 Fa134_10
Siroil 134 11 4001-4025, 4028-4108 Fa134_11
Siroil 134 12 4201-4360 Fa134_12
Siroil 134 13 4401-4473 Fa134_13
Siroil 134 14 4601-4656 Fa134_14
Bhodra 135 00 1-404, 406-444 Fa135_00
Jamalpur 136 00 1-157 Fa136_00
Meherchandi 137 01 1-1465, 1467-1471 Fa137_01
Meherchandi 137 02 2001-2962, 2964-2965, 2967-2968, 2970-3024, 3026-3029, 3031-3042 Fa137_02
Meherchandi 137 03 4001-4029, 4131-4390 Fa137_03
Narikalbari 138 00 1-360 Fa138_00
Kharkharia 139 00 1-295 Fa139_00
Budhpara 140 01 1-579 Fa140_01
Budhpara 140 02 701-1028, 1030-1086, 1088-1530, 1532-1671, 1673-1835 Fa140_02
Kaoagachi 141 01 1-84 Fa141_01
Kaoagachi 141 02 101-148 Fa141_02
Kaoagachi 141 03 201-261, 263-291 Fa141_03
Kaoagachi 141 04 350-425 Fa141_04
Kaoagachi 141 05 450-498 Fa141_05
Motihar 142 01 1-51 Fa142_01
Motihar 142 02 101-142 Fa142_02
Motihar 142 03 201-274, 276 Fa142_03
Motihar 142 04 301-348 Fa142_04
Motihar 142 05 401-443 Fa142_05
Ramchandrapur 143 01 1-82 Fa143_01
Ramchandrapur 143 02 201-380 Fa143_02
Ramchandrapur 143 03 501-625 Fa143_03
Ramchandrapur 143 04 701-767 Fa143_04
Ramchandrapur 143 05 901-970, 972-975 Fa143_05
Ramchandrapur 143 06 1101-1113 Fa143_06
Ramchandrapur 143 07 1201-1248 Fa143_07
Kajla 144 01 1-188 Fa144_01
Kajla 144 02 301-349 Fa144_02
Kajla 144 03 501-549 Fa144_03
Kajla 144 04 701-815 Fa144_04
Kajla 144 05 901-997 Fa144_05
Kajla 144 06 1102-1147 Fa144_06
Kajla 144 07 1301-1406 Fa144_07
Kajla 144 08 1501-1721 Fa144_08
Kajla 144 09 1801-1960 Fa144_09
Kajla 144 10 2201-2310, 2312-2313, 2315-2382 Fa144_10
Kajla 144 11 2601-2640 Fa144_11
Kajla 144 12 2801-2860 Fa144_12
Dorampur 145 00 1-93, 95-694 Fa145_00
Khozapur 146 00 1-198, 200-502, 504-519 Fa146_00
Satbaria 147 00 1-425 Fa147_00
Dashmari 148 00 1-543 Fa148_00
Shampur 149 01 1-958 Fa149_01
Shampur 149 02 1001-2572, 2574-2582 Fa149_02
Mirzapur 150 00 1-166, 169-669 Fa150_00
Bakrabad 151 00 1-490 Fa151_00
Mohonpur 152 00 1-30, 34-306 Fa152_00
Kaliapara 153 00 1-831 Fa153_00
Kismotkukhandi 154 00 1-868, 870-973 Fa154_00
Kukhandi 155 01 1-864 Fa155_01
Kukhandi 155 02 1501-3039 Fa155_02
Lalitaher 156 00 1-1407 Fa156_00
Purapukur *157 00 1-378 Fa157_00
Kalumer *158 00 1-383 Fa158_00
Ujirpur 159 00 1-624 Fa159_00
Maria 160 00 1-1644, 1646-1650 Fa160_00
Bhagirathpur 161 00 1-203 Fa161_00
Joykrisnapur 162 00 1-1614 Fa162_00
Koyra 163 00 1-198, 200-245, 247-1310 Fa163_00
Bhavanipur 164 01 1-90, 92-856 Fa164_01
Bhavanipur 164 02 1601-1755, 1757-3422, 3424-3599 Fa164_02
Bhavanipur 164 03 4001-5310 Fa164_03
Sholharia 165 01 1-1803 Fa165_01
Sholharia 165 02 5001-6573, 6575-6695, 6697-6703, 6705-6714 Fa165_02
Kapasman 166 00 1-359, 361-412, 414-959 Fa166_00
Shirolia 167 01 1-1333 Fa167_01
Shirolia 167 02 1501-1996 Fa167_02
Sarongpur 168 00 1-251, 253-645, 647-1754 Fa168_00
Kathalpara 169 00 1-1016 Fa169_00
Chak Parila 170 00 1-1834, 1836-2074 Fa170_00
Parila 171 00 1-459, 462, 464-588 Fa171_00
Taraf Parila 172 01 1-903, 905-1269 Fa172_01
Taraf Parila 172 02 1401-2341, 2343-2460 Fa172_02
Taraf Parila 172 03 Fa172_03
Durgapara 173 00 1-1231 Fa173_00
Bazrapur 174 00 1-1578 Fa174_00
Ramchandrapur 175 00 1-298, 300-1388 Fa175_00
Panthapara *176 00
1-698
Fa176_00
Balanagore 177 00 1-1156 Fa177_00
Valukpukur *178 00
1-632
Fa178_00
Koypukuria *179 00 1-671 Fa179_00
Tarabaria 180 00 1-1567 Fa180_00
Mallikpukur 181 00 1-2458 Fa181_00
Chapapukur *182 00 1-504 Fa182_00
Bamonshikore 183 00 1-1219 Fa183_00
Ronhat 184 01 1-722 Fa184_01
Ronhat 184 02 801-1070, 1072-1137, 1143-1564, 1566-1572, 1574-2045, 2047-2216 Fa184_02
Nolkhula 185 01 1-1396, 1398-1443, 1445-1473 Fa185_01
Nolkhula 185 02 1601-1714 Fa185_02
Jagir 186 00 1-1260, 1262-1451, 1453, 1457-1459 Fa186_00
Harian 187 00 1-2124 Fa187_00
Rupshidanga *188 00 1-95 Fa188_00
Hajrapukur *189 00 1-477, 480-481 Fa189_00
Mashkatadhigi 190 00 1-822 Fa190_00
Shamshadipur 191 01 1-565 Fa191_01
Shamshadipur 191 02 801-1552 Fa191_02
Amadpur 192 00 1-1392 Fa192_00
Sucharan 193 00 1-398, 400-581, 584-1585 Fa193_00
Kapashia 194 01 1-1042 Fa194_01
Kapashia 194 02 1501-2651 Fa194_02

Note: (*) JL No. 157 & 158 one sheet.

JL No. 176 & 179 one sheet.

JL No. 178 & 182 one sheet.

JL No. 188 & 189 one sheet.

 

BOALIA THANA

Sl. No. Mouza JL No. Sheet No. Original Photo copy Content (Plot Number) RS Cover
Moshisbathan 001 01 1-43, 45-230 Fb001_01
Moshisbathan 001 02 301-426 Fb001_02
Moshisbathan 001 03 501-602 Fb001_03
Moshisbathan 001 04 701-782 Fb001_04
Helenabad 002 01 1-195 Fb002_01
Helenabad 002 02 301-321 Fb002_02
Kashobpur 003 01 1-24, 26-48, 49-165 Fb003_01
Kashobpur 003 02 201-292 Fb003_02
Srirampur 004 01 1-46 Fb004_01
Srirampur 004 02 101-148 Fb004_02
Srirampur 004 03 201-247 Fb004_03
Srirampur 004 04 301-325 Fb004_04
Srirampur 004 05 401-462 Fb004_05
Srirampur 004 06 501-558 Fb004_06
Srirampur 004 07 601-647 Fb004_07
Srirampur 004 08 701-722 Fb004_08
Srirampur 004 09 801-837 Fb004_09
Srirampur 004 10 901-938 Fb004_10
Dhargapara 005 01 1-166 Fb005_01
Dhargapara 005 02 201-462 Fb005_02
Dhargapara 005 03 501-980 Fb005_03
Dhargapara 005 04 1101-1236 Fb005_04
Chondipur 006 01 1-72, 74-84 Fb006_01
Chondipur 006 02 101-186 Fb006_02
Chondipur 006 03 201-316, 318-520, 522-523 Fb006_03
Chondipur 006 04 601-627, 629-747 Fb006_04
Chondipur 006 05 801-904, 906-914 Fb006_05
Chondipur 006 06 1001-1068 Fb006_06
Laxmipur 007 01 1-20 Fb007_01
Laxmipur 007 02 101-177 Fb007_02
Laxmipur 007 03 201-245 Fb007_03
Laxmipur 007 04 401-463 Fb007_04
Laxmipur 007 05 501-522, 524-526 Fb007_05
Laxmipur 007 06 601-786 Fb007_06
Laxmipur 007 07 901-1157 Fb007_07
Laxmipur 007 08 1201-1223 Fb007_08
Laxmipur 007 09 1301-1414 Fb007_09
Laxmipur 007 10 1501-1660 Fb007_10
Laxmipur 007 11 1701-1820, 1822-1881 Fb007_11
Laxmipur 007 12 2101-2266 Fb007_12
Laxmipur 007 13 2401-2465 Fb007_13
Laxmipur 007 14 2501-2519, 2521-2675, 2677-2786, 2788-2805 Fb007_14
Kazihata 008 00 1-282, 284-292 Fb008_00
Boalia 009 01 1-33 Fb009_01
Boalia 009 02 101-168 Fb009_02
Boalia 009 03 301-372, 374-549, 551-636, 638-646 Fb009_03
Boalia 009 04 651-673, 675-887, 889-904, 908-919 Fb009_04
Boalia 009 05 Fb009_05
Boalia 009 06 1401-1989 Fb009_06
Boalia 009 07 2051-2176 Fb009_07
Boalia 009 08 2201-2590 Fb009_08
Boalia 009 09 2801-3021 Fb009_09
Boalia 009 10 3030-3045, 3047-3098 Fb009_10
Boalia 009 11 3101-3338, 3340-3399, 3401-3421, 3423-3505, 3507, 3509-3559, 3561-3580 Fb009_11
Boalia 009 12 3601-3790 Fb009_12
Boalia 009 13 3851-3891 Fb009_13
Boalia 009 14 4001-4192, 4194 Fb009_14
Boalia 009 15 4201-4484, 4487-4489 Fb009_15
Boalia 009 16 4501-4708, 4710, 4715-4719 Fb009_16
Boalia 009 17 5201-5625 Fb009_17
Boalia 009 18 5701-5720 Fb009_18
Boalia 009 19 5751-5790, 5792-5980, 5982-6197, 6199-6235 Fb009_19
Boalia 009 20 6301-6404 Fb009_20
Boalia 009 21 6851-7416, 7419-7424, 7426-7428 Fb009_21
Rampur 010 01 1-387 Fb010_01
Rampur 010 02 501-600 Fb010_02
Rampur 010 03 601-752 Fb010_03
Rampur 010 04 901-1058, 1060 Fb010_04
Rampur 010 05 1201-1401 Fb010_05
Rampur 010 06 1501-1628 Fb010_06
Arajishiroil 011 01 1-86, 88-111, 113-201, 203-377 Fb011_01
Arajishiroil 011 02 501-591 Fb011_02
Sagarpara 012 00 1-95, 97-98, 100-157 Fb012_00
Tatipara 013 01 1-300, 302-306 Fb013_01
Tatipara 013 02 401-564, 566-600, 602-606 Fb013_02
Ramchandrapur 014 01 1-158 Fb014_01
Ramchandrapur 014 02 201-448 Fb014_02
Ramchandrapur 014 03 601-640 Fb014_03
Ramchandrapur 014 04 801-1081, 1084-1086 Fb014_04
Ramchandrapur 014 05 1201-1501, 1503-1519 Fb014_05
Ramchandrapur 014 06 1601-1840 Fb014_06
Ramchandrapur 014 07 2001-2037, 2039-2357 Fb014_07
Ramchandrapur 014 08 2501-2913 Fb014_08
Char Bindha 015 00 1-11 Fb015_00
Char Rampur 016 00 1-30 Fb016_00
Kadirganj 017 00 1-8 Fb017_00
Charshaipara 018 00 1-19 Fb018_00
Titamari 019 01 1-1341 Fb019_01
Titamari 019 02 1401-1504 Fb019_02
Charshirirampur 020 01 1-57 Fb020_01
Charshirirampur 020 02 101-673 Fb020_02
Charkashobpur 021 01 1-54 Fb021_01
Charkashobpur 021 02 55-176 Fb021_02
Charnabinagar 022 01 1-823 Fb022_01
Charnabinagar 022 02 1001-1840, 1842-1870, 1872-1877 Fb022_02
Charnabinagar 022 03 2001-2405 Fb022_03
Jajirachar Sonakandi 023 01 1-33, 748-750, 752-754, 791-794, 796, 805 Fb023_01
Jajirachar Sonakandi 023 02 1501-2320 Fb023_02
Char Zaubona 024 01 1, 421 Fb024_01
Char Zaubona 024 02 70-121, 422 Fb024_02
Char Zaubona 024 03 122-319, 423 Fb024_03
Char Zaubona 024 04 320-420, 424 Fb024_04
Jajirachar Dumuria 025 00 1-27 Fb025_00
Charmazerdiar 026 00 1-177 Fb026_00
Nayamazerdiar 027 00 1-108 Fb027_00
Mazerdiar 028 01 1-282 Fb028_01
Mazerdiar 028 02 301-616 Fb028_02
Bibaditaranagar 029 01 1-125, 128-491 Fb029_01
Bibaditaranagar 029 02 601-618, 620-712, 714-731, 733-734, 736-1256, 1258-1352, 1354-1460 Fb029_02
Charkhidirpur 030 01 1-20, 22-451, 453-490, 492-521, 523-538, 540-561, 563-565, 580-638 Fb030_01
Charkhidirpur 030 02 1001-1702, 1704-1708, 1710-1719 Fb030_02
Charkhidirpur 030 03 2501-2520, 2522-2562, 2564-2762, 2734-2913, 2926-3015, 3045-3131, 3135-3136, 3139-3141, 3143-3163 Fb030_03
Charkhidirpur 030 04 4001-4054, 4056-4250, 4252-4317, 4319-4362 Fb030_04
Charkhidirpur 030 05 5001-5390, 5392-5469 Fb030_05
Charkhidirpur 030 06 6001-6406 Fb030_06
Charkhidirpur 030 07 7001-7282 Fb030_07
Charkhidirpur 030 08 7501-7619 Fb030_08
Charkhidirpur 030 09 7620-7853, 7855-7872, 7878-7975, 7977-8059 Fb030_09
Charkhidirpur 030 10 9001-9535, 9537-9725 Fb030_10
Charkhidirpur 030 11 10501-10888 Fb030_11
Diarkidirpur 031 01 1-25 Fb031_01
Diarkidirpur 031 02 501-547, 752-909, 916-923, 926-338, 943-956, 958-968, 970-975, 977-993 Fb031_02
Diarkidirpur 031 03 2001-2477, 2479-2967, 2969-3004 Fb031_03
Charshampur 032 01 1-135 Fb032_01
Charshampur 032 02 201-478 Fb032_02
Charshampur 032 03 601-618 Fb032_03
Charshampur 032 04 701-819 Fb032_04
Diarshibnagar 033 01 1-104, 106-399 Fb033_01
Diarshibnagar 033 02 1001-1033 Fb033_02
Diarshibnagar 033 03 1101-1150, 1153-1154, 1160-1173, 1175-1248, 1250-1470 Fb033_03
Diarshibnagar 033 04 2001-2202 Fb033_04

 

 

CHARGHAT THANA

Sl. No. Mouza JL No. Sheet No. Original Photo copy Content (Plot Number) RS Cover
Belgoria 001 00 1-1578, 1580-1862 Fc001_00
Sahapur 002 01 1-1130, 1139-1454, 1456-1617 Fc002_01
Sahapur 002 02 3001-3095, 3097-3571, 3573-3895 Fc002_02
Sahapur 002 03 4001 Fc002_03
Sahapur 002 04 4101 Fc002_04
Sahapur 002 05 4201 Fc002_05
Mirkamari 003 00 1-676 Fc003_00
Guabashina 004 01 1-498 Fc004_01
Guabashina 004 02 701-1676, 1678-1768, 1770-1812, 1814-1860, 1866-1868 Fc004_02
Chakcapasia 005 00 1-36, 38-1030 Fc005_00
Baduria 006 00 1-742, 745-756, 760-938, 940-1463 Fc006_00
Gobindapur 007 00 1-448 Fc007_00
Isabpur 008 01 1-178, 180-352, 354-445, 447-668 Fc008_01
Isabpur 008 02 1001-1777 Fc008_02
Isabpur 008 03 Fc008_03
Shibnagar 009 01 1-379, 381-752, 754-756 Fc009_01
Shibnagar 009 02 1001-1039, 1041-1043, 1045-1046, 1048-1131, 1133-1142, 1147, 1149-1198, 1200-1417 Fc009_02
Muktarpur 010 01 1-379, 381-1261, 1263-1603 Fc010_01
Muktarpur 010 02 2501-3222 Fc010_02
Muktarpur 010 03 4001-5314 Fc010_03
Muktarpur 010 04 6001-6602 Fc010_04
Fudkipara 011 00 1-697, 699-1096 Fc011_00
Joypur 012 00 1-882 Fc012_00
Srikhandi 013 00 1-801 Fc013_00
Haldagachi 014 01 1-52, 54-798 Fc014_01
Haldagachi 014 02 1301-2618, 2620-2639, 2641-2643, 2645-2647 Fc014_02
Haldagachi 014 03 3001-3119, 3121-4101 Fc014_03
Shibpur 018 01 1-1008 Fc018_01
Shibpur 018 02 1401-2275 Fc018_02
Maugachhi 019 00 1-744 Fc019_00
Sardha 040 01 1-660 Fc040_01
Sardha 040 02 Fc040_02
Goresahapur 041 00 1-3, 5-570, 572-576 Fc041_00

 

 

PUTHIA THANA

Sl. No. Mouza JL No. Sheet No. Original Photo copy Content (Plot Number) RS Cover
Mohindra 001 01 1-1124 Fp001_01
Mohindra 001 02 1501-2567, 2569-2941 Fp001_02
Shuropnagare 002 00 1-1105 Fp002_00
Bharrapara 003 01 1-827, 829-1084 Fp003_01
Bharrapara 003 02 2001-2676, 2678-2681 Fp003_02
Kazirpara 004 01 1-184, 187-197 Fp004_01
Kazirpara 004 02 301-1787, 1789-2186, 2188-2195 Fp004_02
Vangra 005 00 1-836, 838-1193, 1195-1590, 1596, 1599-2068 Fp005_00
Belpukuria 006 00 1-348, 350-694, 696, 698, 699, 701-929, 932-1639 Fp006_00
Jamira 007 01 1-483, 1951 Fp007_01
Jamira 007 02 484-1950, 1952-1955 Fp007_02
Jamira 007 03 2301-4119 Fp007_03
Jamira 007 04 Fp007_04
Digalkandi 008 01 1-1381 Fp008_01
Namazgao 009 00 1-672 Fp009_00
Baneswar 010 00 1-654, 656 Fp010_00
Chak Baneswar 012 00 1-274 Fp012_00
Dadas 013 01 1-69, 72-1015 Fp013_01
Dadas 013 02 1201-1816 Fp013_02