Download List of Mouza Map

 

PABA THANA

 

Sl. No. Mouza Name JL No. Sheet No.
Baghdhani 014 01
Chowbaria 018 00
Nepalpara 023 01
Sahapur 024 01
Molladyng 029 00
Kadirpur 030 01
Kadirpur 030 02
Bathanbari 031 00
Kumuriapukur 034 00
Shitly 036 01
Shitly 036 02
Alogchattra 037 00
Asgram 038 00
Madhupur 039 01
Madhupur 039 02
Madhupur 039 03
Haripur 040 01
Haripur 040 02
Haripur 040 03
Haripur 040 04
Gopalpur 041 01
Gopalpur 041 02
Gopalpur 041 03
Madhanpur 042 01
Madhanpur 042 02
Kasba 043 01
Kasba 043 02
Kasba 043 03
Charharipur 044 01
Charharipur 044 02
Charharipur 044 03
Notonchar Nobogonga 045 01
Notonchar Nobogonga 045 02
Ebgonga 046 00
Harupur 047 01
Harupur 047 02
Asbabpur 048 00
Basry 049 01
Basry 049 02
Basry 049 03
Nobinagore 050 01
Nobinagore 050 02
Nobinagore 050 03
Nobinagore 050 04
Nobinagore 050 05
Nobinagore 050 06
Nobinagore 050 07
Nobinagore 050 08
Nobinagore 050 09
Nobinagore 050 10
Nobinagore 050 11
Nobinagore 050 12
Nobinagore 050 13
Harogram 051 01
Harogram 051 02
Harogram 051 03
Harogram 051 04
Harogram 051 05
Harogram 051 06
Harogram 051 07
Harogram 051 08
Harogram 051 09
Harogram 051 10
Harogram 051 11
Harogram 051 12
Harogram 051 13
Harogram 051 14
Harogram 051 15
Harogram 051 16
Harogram 051 17
Harogram 051 18
Harogram 051 19
Harogram 051 20
Harogram 051 21
Harogram 051 22
Harogram 051 23
Harogram 051 24
Harogram 051 25
Harogram 051 26
Harogram 051 27
Harogram 051 28
Harogram 051 29
Goalpara 052 00
Gobindapur 053 00
Balia 054 00
Kasiadanga 055 00
Rahi 056 00
Medobari 057 00
Pukuira 058 00
Daluabari 059 00
Baisbalod 060 00
Mollapara 061 00
Aligonj 062 01
Aligonj 062 02
Khirshan 063 01
Khirshan 063 02
Bahra 064 00
Miapur 065 00
Gosipur 066 00
Horisardyng 067 00
Kulpara 068 00
Barobaria 069 00
Billbarobaria 070 00
Jhujkye 071 00
Sitlypukur 072 00
Bhogroil 073 00
Baze Silinda 074 00
Baroipara 075 00
Bosua 076 00
Baharampur 077 00
Tarokhadia 078 00
Shopura 079 01
Shopura 079 02
Shopura 079 03
Shopura 079 04
Shopura 079 05
Shopura 079 06
Shopura 079 07
Shopura 079 08
Shopura 079 09
Shopura 079 10
Shopura 079 11
Shopura 079 12
Shopura 079 13
Shopura 079 14
Shopura 079 15
Shopura 079 16
Kaerdara 080 00
Paba 081 01
Paba 081 02
Paba 081 03
Paba 081 04
Paba 081 05
Paba 081 06
Paba 081 07
Paba 081 08
Paba 081 09
Paba 081 10
Paba 081 11
Baro Bangram 082 01
Baro Bangram 082 02
Baro Bangram 082 03
Sontushpur 083 00
Baya 084 00
Bholabari 085 00
Srirampur 086 00
Baroipara 087 00
Pukuria 088 00
Thalta 089 00
Majigram 090 00
Doilotpur 091 00
Takipur 092 01
Takipur 092 02
Noihata 093 00
Puthiapra 094 00
Mohanondakhali 095 00
Duary 096 00
Kumrapukur 097 00
Backsara 098 00
Baroikuri 099 00
Tagor 100 00
Modanhati 101 01
Modanhati 101 02
Palopara 102 00
Madusudonpur 103 00
Alibidirpur 104 00
Itamati 105 00
Jotkondar 106 00
Surjapur 107 00
Amgachhi 108 00
Mathura 109 00
Pillapara 110 00
Tikri 111 00
Sripur 112 00
Nagsasa 113 00
Sabsar 114 00
Dadpur 124 01
Dadpur 124 02
Kanpara 125 00
Goaldhaho 126 00
Chack Goaldhaho 127 00
Sindur Kusumbi 128 01
Sindur Kusumbi 128 02
Sindur Kusumbi 128 03
Sindur Kusumbi 128 04
Panishail 129 00
Birostoil 130 01
Birostoil 130 02
Kachuatol 131 01
Kachuatol 131 02
Musroil 132 00
Choto Bongram 133 01
Choto Bongram 133 02
Siroil 134 01
Siroil 134 02
Siroil 134 03
Siroil 134 04
Siroil 134 05
Siroil 134 06
Siroil 134 07
Siroil 134 08
Siroil 134 09
Siroil 134 10
Siroil 134 11
Siroil 134 12
Siroil 134 13
Siroil 134 14
Bhodra 135 00
Jamalpur 136 00
Meherchandi 137 01
Meherchandi 137 02
Meherchandi 137 03
Narikalbari 138 00
Kharkharia 139 00
Budhpara 140 01
Budhpara 140 02
Kaoagachi 141 01
Kaoagachi 141 02
Kaoagachi 141 03
Kaoagachi 141 04
Kaoagachi 141 05
Motihar 142 01
Motihar 142 02
Motihar 142 03
Motihar 142 04
Motihar 142 05
Ramchandrapur 143 01
Ramchandrapur 143 02
Ramchandrapur 143 03
Ramchandrapur 143 04
Ramchandrapur 143 05
Ramchandrapur 143 06
Ramchandrapur 143 07
Kajla 144 01
Kajla 144 02
Kajla 144 03
Kajla 144 04
Kajla 144 05
Kajla 144 06
Kajla 144 07
Kajla 144 08
Kajla 144 09
Kajla 144 10
Kajla 144 11
Kajla 144 12
Dorampur 145 00
Khozapur 146 00
Satbaria 147 00
Dashmari 148 00
Shampur 149 01
Shampur 149 02
Mirzapur 150 00
Bakrabad 151 00
Mohonpur 152 00
Kaliapara 153 00
Kismotkukhandi 154 00
Kukhandi 155 01
Kukhandi 155 02
Lalitaher 156 00
Purapukur *157 00
Kalumer *158 00
Ujirpur 159 00
Maria 160 00
Bhagirathpur 161 00
Joykrisnapur 162 00
Koyra 163 00
Bhavanipur 164 01
Bhavanipur 164 02
Bhavanipur 164 03
Sholharia 165 01
Sholharia 165 02
Kapasman 166 00
Shirolia 167 01
Shirolia 167 02
Sarongpur 168 00
Kathalpara 169 00
Chak Parila 170 00
Parila 171 00
Taraf Parila 172 01
Taraf Parila 172 02
Taraf Parila 172 03
Durgapara 173 00
Bazrapur 174 00
Ramchandrapur 175 00
Panthapara 176 00
Balanagore 177 00
Valukpukur 178 00
Koypukuria 179 00
Tarabaria 180 00
Mallikpukur 181 00
Chapapukur *182 00
Bamonshikore 183 00
Ronhat 184 01
Ronhat 184 02
Nolkhula 185 01
Nolkhula 185 02
Jagir 186 00
Harian 187 00
Rupshidanga 188 00
Hajrapukur 189 00
Mashkatadhigi 190 00
Shamshadipur 191 01
Shamshadipur 191 02
Amadpur 192 00
Sucharan 193 00
Kapashia 194 01
Kapashia 194 02

 

 

BOALIA THANA

 

Sl. No. Mouza JL No. Sheet No.
Moshisbathan 001 01
Moshisbathan 001 02
Moshisbathan 001 03
Moshisbathan 001 04
Helenabad 002 01
Helenabad 002 02
Kashobpur 003 01
Kashobpur 003 02
Srirampur 004 01
Srirampur 004 02
Srirampur 004 03
Srirampur 004 04
Srirampur 004 05
Srirampur 004 06
Srirampur 004 07
Srirampur 004 08
Srirampur 004 09
Srirampur 004 10
Dhargapara 005 01
Dhargapara 005 02
Dhargapara 005 03
Dhargapara 005 04
Chondipur 006 01
Chondipur 006 02
Chondipur 006 03
Chondipur 006 04
Chondipur 006 05
Chondipur 006 06
Laxmipur 007 01
Laxmipur 007 02
Laxmipur 007 03
Laxmipur 007 04
Laxmipur 007 05
Laxmipur 007 06
Laxmipur 007 07
Laxmipur 007 08
Laxmipur 007 09
Laxmipur 007 10
Laxmipur 007 11
Laxmipur 007 12
Laxmipur 007 13
Laxmipur 007 14
Kazihata 008 00
Boalia 009 01
Boalia 009 02
Boalia 009 03
Boalia 009 04
Boalia 009 05
Boalia 009 06
Boalia 009 07
Boalia 009 08
Boalia 009 09
Boalia 009 10
Boalia 009 11
Boalia 009 12
Boalia 009 13
Boalia 009 14
Boalia 009 15
Boalia 009 16
Boalia 009 17
Boalia 009 18
Boalia 009 19
Boalia 009 20
Boalia 009 21
Rampur 010 01
Rampur 010 02
Rampur 010 03
Rampur 010 04
Rampur 010 05
Rampur 010 06
Arajishiroil 011 01
Arajishiroil 011 02
Sagarpara 012 00
Tatipara 013 01
Tatipara 013 02
Ramchandrapur 014 01
Ramchandrapur 014 02
Ramchandrapur 014 03
Ramchandrapur 014 04
Ramchandrapur 014 05
Ramchandrapur 014 06
Ramchandrapur 014 07
Ramchandrapur 014 08
Char Bindha 015 00
Char Rampur 016 00
Kadirganj 017 00
Charshaipara 018 00
Titamari 019 01
Titamari 019 02
Charshirirampur 020 01
Charshirirampur 020 02
Charkashobpur 021 01
Charkashobpur 021 02
Charnabinagar 022 01
Charnabinagar 022 02
Charnabinagar 022 03
Jajirachar Sonakandi 023 01
Jajirachar Sonakandi 023 02
Char Zaubona 024 01
Char Zaubona 024 02
Char Zaubona 024 03
Char Zaubona 024 04
Jajirachar Dumuria 025 00
Charmazerdiar 026 00
Nayamazerdiar 027 00
Mazerdiar 028 01
Mazerdiar 028 02
Bibaditaranagar 029 01
Bibaditaranagar 029 02
Charkhidirpur 030 01
Charkhidirpur 030 02
Charkhidirpur 030 03
Charkhidirpur 030 04
Charkhidirpur 030 05
Charkhidirpur 030 06
Charkhidirpur 030 07
Charkhidirpur 030 08
Charkhidirpur 030 09
Charkhidirpur 030 10
Charkhidirpur 030 11
Diarkidirpur 031 01
Diarkidirpur 031 02
Diarkidirpur 031 03
Charshampur 032 01
Charshampur 032 02
Charshampur 032 03
Charshampur 032 04
Diarshibnagar 033 01
Diarshibnagar 033 02
Diarshibnagar 033 03
Diarshibnagar 033 04

 

CHARGHAT THANA

 

Sl. No. Mouza JL No. Sheet No.
Belgoria 001 00
Sahapur 002 01
Sahapur 002 02
Sahapur 002 03
Sahapur 002 04
Sahapur 002 05
Mirkamari 003 00
Guabashina 004 01
Guabashina 004 02
Chakcapasia 005 00
Baduria 006 00
Gobindapur 007 00
Isabpur 008 01
Isabpur 008 02
Isabpur 008 03
Shibnagar 009 01
Shibnagar 009 02
Muktarpur 010 01
Muktarpur 010 02
Muktarpur 010 03
Muktarpur 010 04
Fudkipara 011 00
Joypur 012 00
Srikhandi 013 00
Haldagachi 014 01
Haldagachi 014 02
Haldagachi 014 03
Shibpur 018 01
Shibpur 018 02
Maugachhi 019 00
Sardha 040 01
Sardha 040 02
Goresahapur 041 00

 

PUTHIA THANA

 

Sl. No. Mouza JL No. Sheet No.
Mohindra 001 01
Mohindra 001 02
Shuropnagare 002 00
Bharrapara 003 01
Bharrapara 003 02
Kazirpara 004 01
Kazirpara 004 02
Vangra 005 00
Belpukuria 006 00
Jamira 007 01
Jamira 007 02
Jamira 007 03
Jamira 007 04
Digalkandi 008 01
Namazgao 009 00
Baneswar 010 00
Chak Baneswar 012 00
Dadas 013 01
Dadas 013 02

 

Download List of Mouza Map